Årsmængder - Blåhvilling i EU- og International zone (BLH1X14) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   3,80 139 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   991,98 43.515.145 44.142.175
AS464 - SWE000009445 6618 0,10 0 .
E349 - DNK000042032 6660 . . 1.000
E532 - GBR000B14389 6660 0,00 1.502.936 5.060
FLH1 - FLH000000001   2,05 66.401 .
FLH780 - FLH000000780 6660 0,00 0 .
FLH782 - FLH000000782 6660 0,00 0 .
FN109 - DNK000012932 6618 0,34 13 .
FN384 - DNK000031916 6618 2,58 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,56 0 .
H10 - DNK000031666 6660 0,63 24.430 .
HG236 - DNK000013170 6660 0,00 0 .
HG264 - DNK000039291 6660 226,90 13.108.134 13.067.016
HG265 - DNK000038389 6660 0,00 9.661.581 12.340.380
HG265 - DNK000038389 6660 296,12 966.158 7.321
HG333 - DNK000036406 6660 48,08 1.817.908 12.120
HG62 - GBR000C16027 6660 88,23 5.090.155 6.249.087
HM378 - DNK000039070 6618 0,05 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,00 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 0,12 126 .
HM41 - DNK000007899 6618 0,05 0 .
L303 - DNK000043295 6660 0,11 3.919 .
R355 - DNK000013667 6660 0,62 22.091 .
S105 - DNK000008201 6660 0,82 29.216 1.996
S144 - DNK000008512 6660 0,00 0 .
S144 - DNK000008512 6660 0,07 2.494 1.500
S205 - DNK000036587 6660 0,00 950.000 .
S206 - DNK000013170 6660 6,61 235.513 .
S264 - DNK000042875 6660 81,64 1.449.199 21.545
S349 - DNK000042775 6660 0,00 8.647.533 12.435.150
S349 - DNK000043655 6660 242,15 3.878 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.