Fiskeristyrelsen 14:37 - fredag d. 20. april 2018
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2016 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på Forvaltningsområder

  Uge 13
Uge 14
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Uge 27
Uge 29
I alt
IOK rådighedsmængde % Forbrug
Forvaltningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . 16.848,0 38,6
 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . 15,5 . 33,4 106,8 1.245,5 1.249,9 255,4 . . . . 300,3 . 8,7 3.215,4 . .
3 14,5 13,0 94,4 157,8 9,8 . . 52,3 371,7 946,7 912,8 589,2 . 1,1 0,3 3.163,7 . .
6 . . . . . . 84,7 29,0 . . 11,2 . . . . 124,9 . .
I alt 14,5 28,5 94,4 191,2 116,6 1.245,5 1.334,6 336,8 371,7 946,7 924,0 589,2 300,3 1,1 9,0 6.504,1 16.848,0 38,6

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.