NaturErhvervstyrelsen 21:16 - mandag d. 4. januar 2016
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2015 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på Forvaltningsområder

  Uge -1
Uge -2
Uge 0
Uge 1
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Uge 26
I alt
IOK rådighedsmængde % Forbrug
Forvaltningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.848,0 106,3
 
. . . . . . . . . . . . . . . 86,7 . 86,7 . .
1 . . . . . 31,9 . 105,8 33,5 . . . . . . . 171,2 . .
2 . . . . 12,7 52,2 579,8 197,6 301,1 2.316,1 2.402,2 1.137,6 2.414,4 2.025,0 . . 11.438,7 . .
3 . . . . 910,0 766,2 1.462,7 2.052,5 376,4 147,7 . . . 3,7 94,9 166,3 5.980,3 . .
6 . . . . 3,1 4,7 . 27,8 . . 45,3 52,7 98,2 . . . 231,7 . .
I alt . . . . 925,7 855,0 2.042,5 2.383,7 711,0 2.463,8 2.447,4 1.190,3 2.512,6 2.028,7 181,6 166,3 17.908,7 16.848,0 106,3

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.