NaturErhvervstyrelsen 11:13 - tirsdag d. 6. januar 2015
Tabel: Danske fartøjers landinger i 2014 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på Forvaltningsområder

  Uge -1
Uge 0
Uge 1
Uge 14
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 2
Uge 20
Uge 21
Uge 22
I alt
IOK rådighedsmængde % Forbrug
Forvaltningsområde . . . . . . . . . . . . . . 15.000,0 109,6
 
1 . . . . . . . . 76,0 . . . . 76,0 . .
2 . . . . . . 401,6 658,0 1.407,0 . 2.032,4 2.250,6 . 6.749,5 . .
3 . . . 1.289,0 1.177,9 1.190,9 1.624,0 1.917,3 1.588,5 . 298,3 442,2 14,1 9.542,1 . .
6 . . . 34,1 34,0 6,9 . . . . . . . 75,0 . .
I alt . . . 1.323,2 1.211,9 1.197,8 2.025,6 2.575,2 3.071,5 . 2.330,6 2.692,8 14,1 16.442,7 15.000,0 109,6

Kilde: NaturErhvervstyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal.