Fiskeristatistisk Årbog 2010 / Yearbook of Fishery Statistics 2010

Fiskeristatistisk Årbog 2010 indeholder data om det danske fiskeri og om den danske fiskeindustri. Hensigten med Årbogen er dels at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, dels at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren.

Yearbook of Fishery Statistics 2010 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector.

Each text part is divided into a Danish version and an English version. The Danish version is always presented first. To get to the English version please scroll past the Danish version.

 

PDF-fil af hele Fiskeristatistisk Årbog 2010 (9.918 KB)

PDF file of the Yearbook of Fisheries Statistics 2010 (9,918 KB)

Contents (please scroll past the Danish version in each of the text sections to get to the English version)

 

Årbogen (ISBN 978-87-7120-131-4) kan bestilles hos

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. nr.: 3395 8000

Pris pr. stk.: 195,00 kr. inkl. 25% moms

 

The Yearbook (ISBN 978-87-7120-131-4) can be bought at

The Danish AgriFish Agency
Nyropsgade 30
1780 Copenhagen V
Tlf. nr.: (+45) 3395 8000

Price per yearbook: DKK 195.00 incl. of 25% VAT.