Fiskeristatistisk Årbog 2009 / Yearbook of Fishery Statistics 2009

Fiskeristatistisk Årbog 2009 indeholder data om det danske fiskeri og om den danske fiskeindustri. Hensigten med Årbogen er dels at fremlægge den officielle fiskeristatistik, som udarbejdes af Fiskeridirektoratet, dels at præsentere andre relevante kilder til statistisk beskrivelse af fiskerisektoren.

Yearbook of Fishery Statistics 2009 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery industry. The aim of this yearbook is partly to publish the official fishery statistics, compiled by the Directorate of Fisheries, secondly to introduce other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector.

Each text part is divided into a Danish version and an English version. The Danish version is always presented first. To get to the English version please scroll past the Danish version.

 

PDF-fil af hele Fiskeristatistisk Årbog 2009 (2.843 KB)

PDF file of the Yearbook of Fisheries Statistics 2009 (2,843 KB)

Contents (please scroll past the Danish version in each of the text sections to get to the English version)

 

Årbogen (ISBN 978-87-7083-910-5) kan bestilles hos

Fiskeridirektoratet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. nr.: 7218 5600

Pris pr. stk.: 195,00 kr. inkl. 25% moms

 

The Yearbook (ISBN 978-87-7083-910-5) can be bought at

Danish Directorate of Fisheries
Nyropsgade 30
1780 Copenhagen V
Tlf. nr.: (+45) 7218 5600

Price per yearbook: DKK 195.00 incl. of 25% VAT.